Frihjulslyft N-250 med pneumatiska utdragsarmar

Lyftkapacitet 2,5 ton, Lyftbredd 1330 mm, Lyftrörelse 266 mm

NENAB frihjulslyft typ N-250 med pneumatiska utdragsarmar passar alla lyftar och smörjgropar. Detta är den vanligaste modellen av frihjulslyft som används på svenska besiktningsstationer.

N-250-P tar 1330 mm mellan lyftpunkterna och 1590 mm med extra armförlängare. I ihopfällt läge är domkraften 217 mm. Den låga bygghöjden och den höga lyftrörelsen gör att den lämpar sig bra för både låga och höga personbilar.

Domkraften är avsedd att användas för lyft av personbilar vid tillexempel besiktning, kontroll och reparation av hjulupphängning, styranordning, hjullager och däck med mera. Den är driftssäker, lättanvänd och servicevänlig. Den tillgodoser mycket högt ställda krav på säkerhet, snabbhet och stabilitet. Varje luftcylinder är försedd med en luftstyrd säkerhetsventil, som låser lyften i befintligt läge i händelse av slangbrott.

Domkraften är utformad med tanke på bästa möjliga ergonomi i arbetet. Förflyttningen av förlängningsarmarna sker pneumatiskt med hjälp av lågt sittande manöverdon för undvikande av förslitningsskador i axlar och nacke vid kontinuerlig användning.

Domkraften är försedd med reglage för manövrering från båda sidorna och kan förses med elsänkning för en tryckknappsmanövrerad retur från valfri plats.

Vid sänkning dras armarna in till ursprungsläge automatiskt.

Lyftkapacitet 2,5 ton
Lyftbredd 1330 mm
Lyftbredd max 1590 mm
Lyftrörelse 266 mm
Bygghöjd nedsänkt läge 217 mm
Arbetstryck 8 bar

Produkt PDF

Ladda ner PDF