Frihjulslyft ALS-8 / 1,5 med pneumatiska utdragsarmar

Lyftkapacitet 1,5 ton, Lyftbredd 1330 mm, Lyftrörelse 190 mm

NENAB frihjulslyft typ ALS-8/1,5 med pneumatiska utdragsarmar passar alla lyftar och smörjgropar.

Domkraften är avsedd att användas för lyft av personbilar vid tillexempel besiktning, kontroll och reparation av hjulupphängning, styranordning, hjullager och däck med mera.

ALS-8/1,5-P tar 1330 mm mellan lyftpunkterna och 1590 mm med extra armförlängare. I ihopfällt läge är domkraften 240 mm.

Domkraften är driftssäker, lättanvänd och servicevänlig. Den tillgodoser mycket högt ställda krav på säkerhet, snabbhet och stabilitet. Luftcylindern är försedd med säkerhetsventil som låser domkraften i befintligt läge i händelse av slangbrott.

Domkraften är utformad med tanke på bästa möjliga ergonomi i arbetet. Förflyttningen av förlängningsarmarna sker pneumatiskt med hjälp av lågt sittande manöverdon för undvikande av förslitningsskador i axlar och nacke vid kontinuerlig användning. Den utvecklades tillsammans med AB Svensk Bilprovning för att på ett säkert sätt kunna besikta personbilar.

Domkraften är försedd med reglage för manövrering från båda sidorna och kan förses med elsänkning för en tryckknappsmanövrerad retur från valfri plats.

Vid sänkning dras armarna in till ursprungsläge automatiskt.

Lyftkapacitet 1,5 ton
Lyftbredd 1330 mm
Lyftbredd max 1590 mm
Lyftrörelse 190 mm
Bygghöjd nedsänkt läge 240 mm
Arbetstryck 8 bar

Produkt PDF

Ladda ner PDF